Мелничен комплекс "Нова мелница" е с капацитет за преработване на 28 тона зърно на денонощие. Построен е през август 2000 г. Разположен е в производствената база на предприятието. 

Мелничен комплекс "Нова мелница" произвежда всички видове брашна за нуждите на хлебопроизводството и сладкарската промишленост, трици и грис:

  • тип 500

  • тип 750

  • тип 1150


В зависимост от предназначението на продуктите, те се делят съответно на промишлени продукти – насипни брашна в големи разфасовки и потребителски продукти – в малки пакети.

Нова мелница
"ЖИТАРА"
NEW LOGO.png